Auschwitz: The Nazis and the 'Final Solution' / Auschwitz. Naziści i "ostateczne rozwiązanie"

Ocena : 5 / 6
Ilość głosów : 2
Twoja ocena : ??
0